Doporučený studijní plán

Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/FR-u1 604 ANJ1 CJ česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční účetnictví 1 640 FU1 P česky 1 1 2 4 ZA KES
Macroeconomics 925 MAEa P anglicky 1 2 1 4 ZA doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Makroekonomie 650 MAE P česky 1 2 1 4 ZA KES
Marketing A 652 MGA P česky 1 1 2 4 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Marketing A 1214 MGAa P anglicky 1 1 2 4 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 1/F1 653 MAT1F P česky 1 2 2 5 ZA KM
Microeconomics 768 MIEa P anglicky 1 2 1 4 ZA doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FR-u1 657 NEJ1 CJ česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Martina Stránská KES
Podniková ekonomika 678 PEK P česky 1 1 2 4 ZA KES
Právo 679 PRV P česky 1 2 0 3 ZA KSP
Technické vybavení počítačů 701 TVP P česky 1 2 0 3 ZA KTS
Anglický jazyk 1/FR-u2 605 ANJ1 CJ česky 2 0 3 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční účetnictví 2 641 FU2 P česky 2 1 2 4 Z,ZK KES
Management 651 MAN P česky 2 1 2 4 ZA KES
Matematika pro ekonomy 655 MEK P česky 2 2 2 5 ZA RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Matematika 2/F2 654 MAT2F P česky 2 2 2 5 ZA KM
Mathematics Applied in Management 791 MEKa P anglicky 2 2 2 5 ZA doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mikroekonomie 656 MIE P česky 2 2 1 4 ZA KES
Německý jazyk 1/FR-u2 658 NEJ1 CJ česky 2 0 3 3 ZA Mgr. Martina Stránská KES
Obchodní právo 675 OBP P česky 2 2 1 3 ZA KSP
Zpracování dat pomocí počítače 704 ZDPP P česky 2 0 2 2 ZA KTS
Anglický jazyk 1/FR-u3 606 ANJ1 CJ česky 3 0 3 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Anglický jazyk 2/FR-u1 613 ANJ2 CJ česky 3 0 2 2 ZA KJ
Daně pro FR 625 DAN P česky 3 2 2 5 ZA KES
Financial Management and Investment Decisionmaking 903 FRIRa P anglicky 3 1 2 5 ZA doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Finanční řízení a investiční rozhodování 627 FRIR P česky 3 1 2 5 ZA KES
Francouzský jazyk 2/FR-u1 628 FRJ2 CJ česky 3 0 2 2 ZA KJ
Informatika I. 638 INF1 P česky 3 2 2 3 ZA KTS
Německý jazyk 1/FR-u3 659 NEJ1 CJ česky 3 0 3 3 ZA Mgr. Martina Stránská KES
Německý jazyk 2/FR-u1 661 NEJ2 CJ česky 3 0 2 2 ZA KJ
Personalistika 677 PER P česky 3 2 1 2 ZA KES
Pravděpodobnost a statistika 688 PST P česky 3 2 2 5 ZA KM
Ruský jazyk 2/FR-u1 686 RUJ2 CJ česky 3 0 2 2 ZA KJ
Španělský jazyk 2/FR-u1 715 SPJ2 CJ česky 3 0 0 2 ZA KJ
Veřejné finance 702 VF P česky 3 2 2 5 ZA KES
Anglický jazyk 1/FR-u4 602 ANJ1 CJ česky 4 0 3 6 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Anglický jazyk 2/FR-u2 614 ANJ2 CJ česky 4 0 2 4 ZA KJ
Francouzský jazyk 2/FR-u2 629 FRJ2 CJ česky 4 0 2 4 ZA KJ
Německý jazyk 1/FR-u4 660 NEJ1 CJ česky 4 0 3 6 ZA Mgr. Martina Stránská KES
Německý jazyk 2/FR-u2 662 NEJ2 CJ česky 4 0 2 4 ZA KJ
Odměňování a stimulace 676 ODM P česky 4 2 2 4 ZA KES
Psychologie a sociologie 19 PSY P česky 4 1 1 3 ZA KSP
Ruský jazyk 2/FR-u2 687 RUJ2 CJ česky 4 0 2 4 ZA KJ
Statistical Methods 1212 STMa P anglicky 4 2 2 8 ZA RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Statistické metody 690 STM P česky 4 2 2 8 ZA KM
Španělský jazyk 2/FR-u2 716 SPJ2 CJ česky 4 0 0 4 ZA KJ
Tvorba www stránek pro FR 23 WWW P česky 4 1 2 5 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Praxe FR 1 PRAX P česky 5 0 0 30 ZA KES
Anglický jazyk 2/FR-u3 95 ANJ2 CJ česky 6 0 2 4 Z,ZK KJ
Databázové systémy 712 DS PV česky 6 1 2 2 ZA KTS
Finanční analýza 711 FA PV česky 6 2 2 2 ZA KES
Francouzský jazyk 2/FR-u3 94 FRJ2 CJ česky 6 0 2 4 Z,ZK KJ
Geografie CR 455 GECR PV česky 6 3 0 2 ZA KCR
Informatika II. 639 INF2 PV česky 6 2 2 2 ZA KTS
Management jakosti výrobků a služeb 6 MJVS P česky 6 1 2 4 Z,ZK KES
Managerské účetnictví 410 MU P česky 6 2 2 6 Z,ZK Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. KES
Money, Banks, Financial Markets 926 PBFTa P anglicky 6 2 2 8 ZA Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Německý jazyk 2/FR-u3 92 NEJ2 CJ česky 6 0 2 4 Z,ZK KJ
Peníze, banky, finanční trhy 15 PBFT P česky 6 2 2 8 ZA KES
Pojistná matematika 228 PMA PV česky 6 1 2 2 ZA KM
Projektové řízení I. 249 PRI PV česky 6 1 2 2 ZA KES
Provoz služeb v cestovním ruchu 713 PSCR PV česky 6 2 2 2 ZA KCR
Ruský jazyk 2/FR-u3 91 RUJ2 CJ česky 6 0 2 4 Z,ZK KJ
Španělský jazyk 2/FR-u3 717 SPJ2 CJ česky 6 0 0 4 ZK KJ
Techniky projektového managementu I. 250 TPMI PV česky 6 1 2 2 ZA KES
Základy logistiky 5 ZAL P česky 6 1 2 4 Z,ZK KES
Controlling a řízení nákladů 248 CRN PV česky 7 2 2 5 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KES
Dějiny kultury pro FR 626 DEK PV česky 7 2 0 5 ZA KCR
Diplomový seminář FR 802 DS P česky 7 0 2 10 ZA KES
Marketing B 4 MGB P česky 7 2 3 6 Z,ZK KES
Pojišťovnictví 229 POJ PV česky 7 2 0 5 ZA KES
Programování aplikací ve VBA 233 PVBA PV česky 7 1 2 5 ZA KTS
Programování v C++ Builderu 232 PC++ PV česky 7 1 2 5 ZA KTS
Projektové řízení II. 449 PR2 PV česky 7 2 2 5 ZA KES
Technika cestovního ruchu 714 TRC PV česky 7 2 2 5 ZA KCR
Techniky projektového managementu II. 450 TPM2 PV česky 7 1 2 5 ZA KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Uvedené volněvolitelné předměty jsou jen základní, studenti si mohou volit z aktuální nabídky volněvolitelných předmětů vypsaných v konkrétním semestru

Praxe: Prázdninová praxe 3 týdny po 2.semestru Souvislá praxe 15 týdnů v 5.semestru
Jazyky: Student si volí jeden první jazyk a jeden druhý jazyk.
Legenda:
ZA - zápočet
ZK - zkouška

Státní závěrečná zkouška:
Odborná část z předmětů Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Daně, Veřejné finance
Obhajoba bakalářské práce

Seznam specializací:
Cestovní ruch - (Dějiny kultury pro FR, Geografie CR, Cestovní ruch I., II.)
Finance a účetnictví - (Pojišťovnictví, Pojistná matematika, Controlling a řízení nákladů, Finanční analýza)
Projektový management - (Projektové řízení I., Techniky projektového managementu I., Projektové řízení II., Techniky projektového managementu II.)

Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny předměty, ze kterých specializace sestává.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím