Doporučený studijní plán

Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Bezpečnost v elektrotechnice 1572 xBEP P Česky 1 0 2 0 1 ZA Ing. Miloš Procházka KTS
Matematika 1 1585 xMAT1 P Česky 1 6 8 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Základy lineární algebry 304 ZLA P Česky 1 6 8 0 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Architektura počítačů 1570 xARP P Česky 2 4 8 0 4 ZA Ing. Michal Bílek KTS
Fyzika 1 1628 xFYZ1 P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK Mgr. Martin Prokop KM
Matematika 2 1586 xMAT2 P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Elektronika 1 1625 xELE1 P Česky 3 8 4 0 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Numerické metody 1591 xNUM P Česky 3 4 4 0 3 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Statistika pro techniky 1614 xSTT P Česky 3 4 4 0 4 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Dynamické systémy 1622 xDYS P Česky 4 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. KTS
Elektronika 2 1626 xELE2 P Česky 4 4 8 0 4 Z,ZK Ing. Ivan Krejčí, CSc. KTS
Operační systémy 330 OPS P Česky 4 0 12 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Prostředky průmyslové automatizace 1607 xPPA P Česky 4 0 12 0 5 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Senzory a měření 1 1632 xSM1 P Česky 4 4 8 0 5 Z,ZK Ing. Ivan Krejčí, CSc. KTS
Základy efektivní komunikace a prezentace 1619 xZEK P Česky 4 0 4 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Bezpečnost a ochrana dat 1571 xBOD PV Česky 5 4 8 0 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P Česky 5 0 0 0 20 ZA Ing. Jan Jirsa KTS
Semestrální projekt 1610 xSP P Česky 5 0 0 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Webové technologie 1 1617 xWT1 PV Česky 5 0 12 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Zpracování signálu a obrazu 1636 xZSO P Česky 5 0 12 0 5 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Multimediální a studiová technika 1589 xMST P Česky 6 0 12 0 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Programování desktopových aplikací 1603 xPDA PV Česky 6 0 12 0 4 ZA Ing. Marek Musil KTS
Projektový management 1606 xPM P Česky 6 0 12 0 4 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Seminář k bakalářské práci 1611 xSBP P Česky 6 0 2 0 6 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Teorie řízení 1634 xTR PV Česky 6 4 8 0 4 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Základy strojního inženýrství 1635 xZSI PV Česky 6 8 4 0 4 Z,ZK Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) předmětů a nejméně 12 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů. Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 5. semestr jeden PV předmět, 6. semestr dva PV předměty.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe v prezenční formě zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Předmět praxe lze i uznat na základě doložených pracovních zkušeností, což je častým případem u studentů kombinované formy studia. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí teoretické elektrotechniky, analogové a číslicové elektroniky, algoritmizace a programování, senzorů a měření, zpracování signálu a obrazu a řídicích systémů.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Číslicové systémy, Elektronika 1, Senzory a měření 1, Zpracování signálu a obrazu, Dynamické systémy, Prostředky průmyslové automatizace, Počítačové řídicí systémy, Počítačové sítě 1.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím