Doporučený studijní plán

Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Bezpečnost v elektrotechnice 1572 xBEP P česky 1 0 2 0 1 ZA Ing. Miloš Procházka KTS
Ekonomika podniku 1 1579 xEP1 P česky 1 4 4 0 4 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Matematika 1 1585 xMAT1 P česky 1 6 8 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Základy lineární algebry 304 ZLA P česky 1 6 8 0 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Architektura počítačů 1570 xARP P česky 2 4 8 0 4 ZA Ing. Michal Bílek KTS
Matematika 2 1586 xMAT2 P česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Základy elektrotechniky 1620 xZEL P česky 2 6 8 0 6 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Numerické metody 1591 xNUM P česky 3 4 4 0 3 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Statistika pro techniky 1614 xSTT P česky 3 4 4 0 4 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Webové technologie 1 1617 xWT1 P česky 3 0 12 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Ekonomika podniku 2 1580 xEP2 PV česky 4 4 4 0 4 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Operační systémy 330 OPS P česky 4 0 12 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Programování desktopových aplikací 1603 xPDA P česky 4 0 12 0 4 ZA Ing. Marek Musil KTS
Prostředky průmyslové automatizace 1607 xPPA PV česky 4 0 12 0 5 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Softwarové inženýrství 1613 xSWI P česky 4 4 8 0 4 Z,ZK doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Webové technologie 2 1618 xWT2 P česky 4 0 8 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Základy efektivní komunikace a prezentace 1619 xZEK P česky 4 0 4 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Bezpečnost a ochrana dat 1571 xBOD P česky 5 4 8 0 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P česky 5 0 0 0 20 ZA Ing. Jan Jirsa KTS
Semestrální projekt 1610 xSP P česky 5 0 0 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Serverová a desktopová administrace 1612 xSDA P česky 5 0 12 0 4 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Multimediální a studiová technika 1589 xMST PV česky 6 0 12 0 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Právo v technické praxi 1599 xPTP P česky 6 2 0 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Programovací jazyky a překladače 1600 xPJP P česky 6 6 8 0 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Programování pro mobilní platformy 1604 xPMP PV česky 6 0 12 0 4 ZA Ing. Marek Musil KTS
Projektový management 1606 xPM P česky 6 0 12 0 4 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Seminář k bakalářské práci 1611 xSBP P česky 6 0 2 0 6 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho v kombinované formě studia musí získat 168 kreditů v povinných předmětech a 12 kreditů v povinně volitelných předmětech, volitelné předměty nejsou v kombinované formě studia nabízeny.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu a tvoří pevný základ oboru.

Nabídka povinně volitelných předmětů umožňuje studentovi výraznější orientaci zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj.

Odborná praxe:

Součástí studia je povinné absolvování odborné praxe v trvání 12 týdnů. Praxi může student v kombinované formě studia absolvovat kdykoli dle svých časových možností, v doporučeném studijním plánu je předmět Odborná praxe zařazen do 5. semestru a je ukončen zápočtem. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce pro organizaci poskytující praxi.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, softwarového inženýrství, informačních systémů, řízení projektů a elektrotechnického základu.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Datové struktury a algoritmy, Programovací jazyky a překladače, Databázové systémy 1, Počítačové sítě 1, Softwarové inženýrství, Operační systémy, Základy elektrotechniky, Pokročilé programovací techniky, Řízení softwarových projektů, Informační systémy 1.

 

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím